top of page

Styrelsen 2024

Här kan du läsa mer om alla oss som sitter och arbetar i föreningens styrelse, det är vi som agerar beslutande organ för Kalmar Hästsportklubb och de som sitter i styrelsen väljs på föreningens årsmöte i början av året.

 

Styrelsens sammansättning 2024 – beslutad vid årsmöte
Johanna Schelin, ordförande
Frida Njord Petersson
Elisabeth Heimark Sjögren
Jenny Ringqvist
Anna Lejerhed Emrin

Helena Ackesjö
Fredrik Tengström
Madeleine Lindholm

Thea Karlsson

Anne Karlsson
Livia Ringqvist, Ungdomsledamot

 

Valberedning:
Veronica Axelsson
Anna Lejerhed Emrin
Pontus Karlsson

 

Adjungerande:
Tilda Karlsson, ridskolechef
 

Klubbrevisorer:
Veronica Elmgren, Revisor 1 år
Birgitta Sundman, Revisor 1 år
Veronica Axelsson, Revisor Suppleant 1 år

 

Styrelsemöten:
Styrelsemöten hålls en gång per månad eller tätare vid behov.

bottom of page