top of page

Ungdomssektionen

Välkommen till Ungdomssektionens sida! 

Varje förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har en ungdomssektion. Ungdomssektionen är alla föreningens medlemmar upp till 26 år. Dessa representeras i sin tur av en styrelse som väljs varje år på Ungdomsektionens årsmöte. Ungdomsstyrelsen anordnar aktiviteter så som filmkvällar, spökrunda, luciashow och massa annat för att klubbens ungdomar ska trivas och ha det så bra som möjligt.

Läs mer om oss och följ oss på våra sociala medier!
FB: Kalmar Hästsportklubbs ungdomssektion
Instagram: khskus
Youtube: khsk us
Har du tips, funderingar eller frågor till US-styrelse?
Kontakta Lina som är ordförande, 070 35 28 923

 

Styrelsen väljs på vårt årsmöte som äger rum i början av varje år. Är du intresserad av att sitta i styrelsen ges alltid möjlighet att anmäla intresse till valberedningen en tid innan årsmötet.

US styrelse 2023
Lina Jakobsson, ordförande
Ditte Edvardsson, vice ordförande
Meja Jakobsson, kassör
Nova Kumpula, sekreterare
Lovis Hedberg Eliasson
Livia Ringqvist
Felicia Jägsander

bottom of page